Haberler
Köşe Yazıları
Kaynaklar
Dağ Keçisi
Etkinlikler
Ziyaretçi Defteri
Bağlantılar
Samanlık
www.beyingocu.com

 A. Gürhan Fişek


Baba adı : Nusret H.

Anne adı : Perihan

Doğumu : 30 Mart 1951

Cinsiyeti : Erkek

Medeni Durumu : Evli, 2 çocuklu.


Öğrenim Durumu :

* Lisans :

  1. Biyoloji (Hacettepe Ünivesitesi, 1974)

  2. Tıp Doktorluğu (Hacettepe Üniversitesi, 1976)


* Doktora(Ph.D.) :

  1. İş Sağlığı (Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1980)

  2. Siyasal Bilimler (Ankara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985)


* Doçentlik :

  1. Tıp - Halk Sağlığı (İş Sağlığı) 1987

  2. Siyasal Bilimler - İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik, 1994


* Profesörlük :

  Siyasal Bilimler - Çalışma Ekonomisi, 1999


Aldığı Ödüller :

  1. Middle East Awards (MEAWARDS), 1984.

  2. T.C.Cumhurbaşkanlığı Takdir Belgesi, 1997.

  3. Bilkent Rotary Kulübü Meslek Ödülü, 1998-1999 Dönemi


İş Tarihçesi :

1976 - 1977 İşyeri Hekimi (MKEK Marangoz Fab., Ankara)

1977 - 1978 İşyeri Hekimi (Ankara Belediyesi Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletmesi, Sıhhiye Ankara)

1978 - 1981 İş Güvenliği Müfettişi (Çalışma Bakanlığı, 24.5.1981'de Baş İş Müfettişliğine atanma)

1981 - 1982 İşçi Sağlığı Müfettişi (Askerlik hizmeti - Milli Savunma Bak- Ankara)

1982 - 1994 İşyeri Hekimi (Kutlutaş Makina Sanayii ve Çelik İmalat A.Ş. Ankara)

1986 - 1986 Dünya Sağlık Örgütü Danışmanlığı

1986 - ......   Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü'nde kurucu, araştırıcı ve katılımcı olarak çalışmalar

1986 - 1991 Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı Kolu Kurucu Başkanlığı, Ankara.

1988 - 1991 Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği (2 kez seçilme), Ankara.

1990 - 1993 Gazi Üniversitesi Kazaları Önleme ve Araştırma Enstitüsü'nde Öğretim Görevliliği (İşçi Sağlığı İş Güvenliği)

1993 - ......   Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Öğretim Görevliliği (İşçi Sağlığı İş Güvenliği)

1992 - ......   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Öğretim Görevliliği (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

1994 - ......   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Öğretim Üyeliği (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri)

1997 - ......   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Önce Doçent temsilcisi, sonra Profesör temsilcisi)

1997 - ......   Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı kuruculuğu ve genel yönetmenliği.

1999 - 1999 Devlet Planlama Teşkilatı 8.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu "İş Sağlığı Güvenliği" Çalışma Grubu Başkanlığı


Yürüttüğü Yaratıcı Çalışmalar :

1. Küçük İşyeri Ortak Sağlık-Güvenlik Birimi : Yasal olarak iş hekimi, iş güvenliği mühendisi, hemşire vb tutmakla yükümlü olmayan küçük işyerlerinde, kendisi bir sağlık birimi kurmayıp, tek bir merkezden bu hizmetlerin düzenli olarak alınmasının sağlanması (Türkiye'de daha önce böyle bir çalışma yapılmamıştır). Bugün 3 ilde 6 merkezde toplam 600 işyerine ulaşılmaktadır.

2. İş Hekimliği Sertifika Programı : 1987 yılına kadar ülkemizde, 6 iş sağlığı uzmanı hekim bulunmaktaydı. Buna karşın 8000'ı aşkın işyerinde en azından bir kurstan geçmiş olması gereken (ama geçmemiş olan) hekimlerce yürütülen işyeri hekimliği vardı. Hazırlanan ve Türk Tabipleri Birliği Yasası'ndaki bazı inceliklerden yararlanılarak uygulamaya konulan bir program gereğince, bugün kayıtlı olan hekimlerin tümüne ulaşıladığı gibi toplam 20.000'in üzerinde hekim, "iş hekimliği sertifika kursları"ndan geçirilmiş ve sertifika almışlardır.

3. Çalışma Ortamı Dergisi : 1992 yılı Mart ayında yayınlanmaya başlayan dergi, başta işçi sağlığı iş güvenliği ve toplum hekimliği olmak üzere, ergonomi, iş hijyeni, çevre, verimlilik, iş hukuku, sosyal politika konularında yazılar içermektedir. Bu dergi, işçi sağlığı iş güvenliği alanında, en yüksek katılımla gerçekleştirilen ve ülkemizin en uzun ömürlü dergisi özelliğini taşımaktadır.. 42.sayısı yayına hazırlanmakta olup, iki ayda bir 24 sayfa (28x19 boyutlarında) yayınlanmaktadır. Başından beri, iki kurucusundan biri olduğu Enstitü adına sahipliğini sürdürmektedir; 1992-1997 yılları arasında da Editörlüğünü yapmıştır.

4. Çocuk Emeği : 1979 yılından beri çocuk emeği ile ilgili yazılar yazmaktadır. 1982 yılında çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık hizmeti sunumu çalışmalarını başlatmıştır. 1984-86 yılları arasında 2 araştırma (Dünya Sağlık Örgütü ve Meawards tarafından desteklenmiştir) ve 1992'ten günümüze 7 araştırma (Uluslararası Çalışma Örgütü - Çocuk Emeğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Projesi ILO-IPEC tarafından desteklenmiştir) yürütmüştür. Bu çalışmalarla çocuk çalıştıran küçük işyerlerine yönelik sağlık-sosyal hizmet sunumunda bir model ortaya koymuştur (Fişek Modeli).

5. "Kurum Tarihi" Projesi : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nün isteği üzerine, 1996 yılında, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı adına, 50 yılını tamamlayan Kurumun tarihini yazmak amacıyla bir çalıştırma grubu oluşturmak ve projeyi yürütmekle tamamlanmıştır. Daha tarihçesi de bulunmayan bu Kurum'la ilgili olarak hazırlanan kitap, 9 ay içerisinde tamamlanmış ve daha sonra yayınlanmıştır.


İlgi Alanları :

İş Sağlığı Güvenliği,

Sosyal Güvenlik,

Sosyal Hekimlik Politikaları,

Çocuk Emeği

Küçük ve Orta Boy İşletmelere (KOBİ) sağlık ve sosyal hizmet sunumu

Toplum Örgütleri (Katılım, Üretkenlik ve Yönetim)


Yazarın beyingocu.com'da Yayınlanan Yazıları

Haberler | Köşe Yazıları | Kaynaklar | Dağ Keçisi | Etkinlikler | Ziyaretçi Defteri | Bağlantılar | Samanlık
Fişek Enstitüsü Bilişim Hizmetleri