Haberler
Köşe Yazıları
Kaynaklar
Dağ Keçisi
Etkinlikler
Ziyaretçi Defteri
Bağlantılar
Samanlık
www.beyingocu.com

 Şenay Gökbayrak


Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Ana Bilim Dalı

Doğum Tarihi: 30.01.1977

Akademik Eğitim:

2002-    : A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi

1999-2002: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

1995-1999 : A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Lisans Programı

Yayınları:

Kitap: Belediyeler, Özelleştirme ve Çalışma İlişkileri, Temmuz 2003, Mülkiyeliler Birliği

Vakfı, Tezler Dizisi.

Makaleler: "Ev Eksenli Kadınlara Yönelik Sosyal Koruma Modelleri" İktisat Dergisi,

Ekim2002.

Enformel Sektörde Sosyal Koruma Modelleri" Mülkiye Dergisi, Mayıs 2003.

Belediyelerce Sunulan Yerel Hizmetlerin özelleştirilmesinde Farklı Ülke Deneyimleri" Emek Araştırma Dergisi, 2003/1.

Çalışma Ortamı Dergisi'nde çeşitli çeviri ve makaleler.

İlgi Alanları: Sosyal politika, sosyal güvenlik, kadın, çocuk ve genç işgücü, risk grupları, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hekimlik.

Yabancı Dil: İngilizce, İspanyolca

Üyesi Olunan Dernekler: Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı gönüllüsü

Mülkiyeliler Birliği Vakfı.


Yazarın beyingocu.com'da Yayınlanan Yazıları

Haberler | Köşe Yazıları | Kaynaklar | Dağ Keçisi | Etkinlikler | Ziyaretçi Defteri | Bağlantılar | Samanlık
Fişek Enstitüsü Bilişim Hizmetleri