Yeni fırsat kapısı Rusya
Garsonlukla başlayıp ABD'de ünlü Cities restoranlarını kuran, ABD eski başkanı Clinton'ın danışmanı Sahir Erozan; ABD'nin artık doyum noktasına ulaştığını, Türk girişimciler için yeni fırsatlar ülkesinin Rusya olduğunu öne sürdü.