Türklerik Göçü Üzerine
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre Türkiye yurttaşları dünya iltica istatistiklerinde 220.000 mülteci ile dokuzuncu sırada. Rakam büyük değil ama değerli bir gösterge. Ülkenin yurttaşına nasıl davrandığı ve onun doğduğu yeri terk etmesine sebep olacak hangi davranışlarda bulunduğu konusunda ipuçları veriyor.